นักศึกษาสาขาศิลปศึกษาร่วมทำคัตเอาท์งานกีฬาราชพฤกษ์เกมส์

sport-game-07เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 นักศึกษาสาขาศิลปศึกษาได้ไปจัดตั้งคัตเอาท์ของคณะครุศาสตร์ที่สนามกีฬามหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เนื่องจากเป็นงานกีฬาประจำมหาวิทยาลัย “ราชพฤกษ์เกมส์”  ซึ่งจัดเป็นประจำทุกๆปี จึงมีการให้นักศึกษาหลักสูตรสาขาศิลปศึกษาทำคัตเอาท์เป็นฉากหลังบนอัฒจรรย์ในหัวข้อ “ป่าหิมพานต์” โดยมีคณะอาจารย์ของคณะเป็นผู้ดูแล ควบคมและให้คำปรึกษา และปีนี้ทางคณะก็ได้รับรางวัลชนะเลิศสาขาแสตนด์เชียร์  เป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติของสาขาเป็นอย่างมากที่ได้รับรางวัลนี้