เชิญชวนมาเรียนสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เชิญชวนมาเรียนสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
“เก่งสร้างสรรค์ เชี่ยวชาญงานศิลป์ รักษ์ท้องถิ่น ตามวิถีท่านพุทธทาส” มีรายวิชาที่หลากหลายเรียนสนุก ลุกนั่งสบายอาจารย์ใจดีและเป็นกันเอง

“ต้องที่นี่ศิลปศึกษา มรส”

สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัคร
นักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ portfolio รอบโควตา รอบAdmission และรอบ Direct Admission

📣 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

——————————————–
และขณะนี้
🌟 เปิดโอกาสพิเศษ … ขอเชิญผู้สนใจศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

🔺 เข้าร่วมโครงการ SRU Road Show online 2022

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านการ Live สด

📌 ผ่านช่องทาง
👉 เพจ Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
https://www.facebook.com/sruthailand/

👉 เพจ สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
https://www.facebook.com/ccd.sru.ac.th/

👉 เพจ SRU Road Show online
https://www.facebook.com/SRURoadShow/