สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วม โครงการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นใต้ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมโครงการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นใต้ ครั้งที่ 2 เป็นโครงการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมกันระหว่าง 6 สถาบัน ภายใต้ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Read more