คณะครุศาสตร์และหลักสูตรสาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดบูธกิจกรรมศิลปะ Activities in art ร่วมกับองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี เทศบาลนครเกาะสมุย ได้กิจกรรมต่างๆอาทิ เช่น กิจกรรมผ้ามัดย้อม กิจกรรมผ้าบาติก และกิจกรรมวาดภาพคนเหมือน ใน วันที่ 25-30 กันยายน 2561 ณ พรุเฉวง หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด

Read more

โครงการผลิตบัณฑิตครุศาสตร์สู่ความเป็นเลิศตามศาสตร์ กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติการศึกษาดูงานเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเมืองช่างเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2561 ณ จังหวัดเพชรบุรี

การจัดการการศึกษาและ

Read more