10-17.ตค.61 นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 5 ณ หอศิลป์ศรีวิชัย มรส.

นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 5 ณ หอศิลป์ศรีวิชัย มรส.

โพสต์โดย สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2018