คณะครุศาสตร์และหลักสูตรสาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดบูธกิจกรรมศิลปะ Activities in art ร่วมกับองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี เทศบาลนครเกาะสมุย ได้กิจกรรมต่างๆอาทิ เช่น กิจกรรมผ้ามัดย้อม กิจกรรมผ้าบาติก และกิจกรรมวาดภาพคนเหมือน ใน วันที่ 25-30 กันยายน 2561 ณ พรุเฉวง หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด