ประกวดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ หัวข้อ เพชรบุรี : ราชธานี ศรีเมืองช่าง

ขอแสดงความยินดีกับ นายสวรรยา อนันต์ กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 และนายอานันท์ รอดสุด รางวัลชมเชย นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากการประกวดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ หัวข้อ เพชรบุรี : ราชธานี ศรีเมืองช่าง (City of Art) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 – 19 ส.ค. 59 ณ ม. ราชภัฏเพชรบุรี จ. เพชรบุรี โดยในกิจกรรมครั้งนี้หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษาส่งนศ.เข้าร่วมจำนวน5คน และมีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 33 คนจาก 6 สถาบัน ได้แก่ 1) ม.ราชภัฏเพชรบุรี 2) ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 3) ม. บูรพา 4) ม. ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 5) ม. ราชภัฏอุตรดิตถ์ และ 6) ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งจากการประกวดครั้งนี้กรรมการกล่าวว่าผลงานชิ้นนี้ของนายสวรรยา อนันต์ จากม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี คือผลงานชิ้นที่ดีและสมบูรณ์ที่สุดในการประกวดผลงานสร้างสรรค์ ในครั้งนี้ ภายในเวลา 2 วันทำได้ขนาดนี้ถือว่านศ.คนนี้เก่งมากเกินไป ผลงานสวยเกินไป สมบูรณ์เกินไป จนดูเหมือนว่ามันถูกวางแผนการทำงานและจัดการความคิดมาดีเกินไป สรุปคือผลงานชิ้นนี้ดูสมบูรณ์แบบและสำเร็จรูปมากจนเกินไป ซึ่งผมเป็นคนหนึ่งซึ่งไม่ชอบทานอาหารสำเร็จรูป (กรรมการกล่าว)

ภาพ/ข่าว: อาจารย์ชัญญา อุดมประมวล