นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกแสดง นิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2559″

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้จัดนิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2559” ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานศิลปนิพนธ์ของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ชั้นปีสุดท้าย จากสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านศิลปะ 35 แห่งทั่วประเทศ มาจัดแสดงร่วมกัน รวมทั้งสิ้น 129 ชิ้น ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม 2559 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง ประธานสภาคณะบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 11.00 น. ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

อาจารย์ ชัญญา อุดมประมวลเผยว่า สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ได้นำผลงานนักศึกษาของสาขาวิชาส่งผลงานและได้รับคัดเลือก 3 คน ได้แก่ นายกิตติ ใจสื่อ นางสาวสุนิสา บุญชู และนายสวรรยา อนันต์ นักศึกษาชั่นปีที่ 5

Thesis-great-year-in-2559-1นายกิตติ ใจซื่อ
ชื่อผลงาน โบสถ์
เทคนิค สื่อผสม
ขนาด 120×240
แนวความคิด ความประทับใจในร่องรอยความงามของรูปร่าง รูปทรง จากสถาปัตยกรรมไทย ที่บ่งบอกถึงอารยธรรมและศิลปะประจำชาติไทย

นาย กิตติกล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้สร้างชื่อเสี่ยงให้คณะและสถาบันและอยาก ขอบคุณอาจารย์ทุก ๆ ท่านที่ให้คำชี้แนะ จนส่งผลให้ผลงานชุดนี้สำเร็จออกมาอย่างสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับรวมถึงได้รับ ความสนใจจากผู้ชมงาน

 

Thesis-great-year-in-2559-11นางสาวสุนิษา บุญชู
ชื่อผลงาน ผ้าปาเต๊ะ
เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด 180x 150
แนวความคิด แสดงออกถึงความงาม สีสัน และลวดลายของผ้าปาเต๊ะ ผสมผสานการจัดวางองค์ประกอบตามจินตนาการจากประสบการณ์ที่ได้พบเห็น ได้สัมผัส ซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายที่มีความสวยงามบ่งบอกถึงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้

นางสาวสุนิษา กล่าวว่ารู้สึกดีใจมาก ที่ผลงานที่ตนสร้างสรรค์ขึ้นมาได้รับการคัดเลือกให้แสดงในงานศิลปนิพนธ์ยอม เยี่ยมในครั้งนี้ จากเด็กคนหนึ่งที่พื้นฐานศิลปะไม่มาก แต่ด้วยศิลปะเป็นสิ่งที่รัก และชอบ ศึกษาและคอยฝึกฝนมาตลอด เรียนรู้จากข้อผิดพลาดเสมอมา มาถึงจุดนี้ได้ก็ดีใจที่สุด ขอบคุณอาจารย์ที่คอยชี้แนะ แนะนำ ให้กำลังใจ ขอบคุณน้อง ๆ เพื่อน ๆ ที่ให้กำลังใจนะคะ

Thesis-great-year-in-2559-4นายสวรรยา อนันต์
ชื่อผลงาน สัญชาตญาณแห่งรัก
เทคนิค สีอะครีลิคบนบานประตูไม้
ขนาด 180×150 cm.
แนวความคิด ถ่ายทอด จิตนานการถึงแม่ในอุดมคติ จากเด็กกำพร้าโหยหาแม่ผู้ให้กำเนิด เพื่อเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายผ่านความงามทางศิลปะ

นาย สวรรยา เล่าความรู้สึกว่า ภูมิใจเป็นที่สุด มีคนเคยบอกผมว่าหากมีความตั้งใจและพยายามเป็นต้นดอกผลก็จะผลิบานเป็นความ สำเร็จ ดีใจที่ได้แสดงให้ทุกคนรู้ว่าสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีก็มีศักยภาพ สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ที่มีคุณค่าและความงาม ขอบคุณครูอาจารย์ทุกๆท่าน และขอบคุณทุก ๆ กำลังใจ ความสำเร็จของศิษย์คือผลผลิตของครู ขอบคุณครับ