ประกวดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ หัวข้อ เพชรบุรี : ราชธานี ศรีเมืองช่าง

ขอแสดงความยินดีกับ นายสวรรยา อนันต์ กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 และนายอานันท์ รอดสุด รางวัลชมเชย นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากการประกวดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ หัวข้อ เพชรบุรี : ราชธานี ศรีเมืองช่าง (City of Art) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่

Read more