10-17.ตค.61 นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 5 ณ หอศิลป์ศรีวิชัย มรส.

นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 5 ณ หอศิลป์ศรีวิชัย มรส. โพสต์โดย สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2018

Read more

คณะครุศาสตร์และหลักสูตรสาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดบูธกิจกรรมศิลปะ Activities in art ร่วมกับองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี เทศบาลนครเกาะสมุย ได้กิจกรรมต่างๆอาทิ เช่น กิจกรรมผ้ามัดย้อม กิจกรรมผ้าบาติก และกิจกรรมวาดภาพคนเหมือน ใน วันที่ 25-30 กันยายน 2561 ณ พรุเฉวง หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด

Read more

สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วม โครงการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นใต้ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมโครงการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นใต้ ครั้งที่ 2 เป็นโครงการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมกันระหว่าง 6 สถาบัน ภายใต้ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Read more