นักศึกษาสาขาศิลปศึกษาได้เข้าร่วมชม “โครงการกล้าใหม่ ใฝ่รู้ ครั้งที่ 11” ประกวดศิลปะคัดเลือกระดับภาคใต้ โดยธนาคารไทยพาณิชย์

การแข่งขันวาดภาพระบายสีรอบภูมิภาค “โครงการ SCB กล้าใหม่…ใฝ่รู้ ปี 11” ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 2 พ.ย. 2559 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปตกาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน วาดภาพระบายสีภายใต้หัวข้อ “ภูมิใจ ภูมิไทย” ในระดับประถมศึกษาทั่วภาคใต้

Read more

นักศึกษาสาขาศิลปศึกษาร่วมทำคัตเอาท์งานกีฬาราชพฤกษ์เกมส์

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 นักศึกษาสาขาศิลปศึกษาได้ไปจัดตั้งคัตเอาท์ของคณะครุศาสตร์ที่สนามกีฬามหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เนื่องจากเป็นงานกีฬาประจำมหาวิทยาลัย “ราชพฤกษ์เกมส์”  ซึ่งจัดเป็นประจำทุกๆปี จึงมีการให้นักศึกษาหลักสูตรสาขาศิลปศึกษาทำคัตเอาท์เป็นฉากหลังบนอัฒจรรย์ในหัวข้อ “ป่าหิมพานต์” โดยมีคณะอาจารย์ของคณะเป็นผู้ดูแล ควบคมและให้คำปรึกษา และปีนี้ทางคณะก็ได้รับรางวัลชนะเลิศสาขาแสตนด์เชียร์  เป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติของสาขาเป็นอย่างมากที่ได้รับรางวัลนี้  

Read more

ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี สานต่อ “ทิชเชอร์ โชว์” จัดแสดงผลงานในวงการครู อธิการบดีเผย วงการรถยนต์ยังมีมอเตอร์โชว์ วงการครูก็โชว์ผลงานคุณภาพได้ พร้อมจับมือ 184 โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาครูฝึกสอน

ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2559 นี้ คณะครุศาสตร์ มรส.จะจัดงาน “ทิชเชอร์ โชว์” (Teacher Show) ขึ้น ณ หอประชุมวชิราลงกรณ เพื่อนำเสนอผลงานในวงการผลิตครู

Read more